Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Ruby on Rails"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Viết Toán

Nguyễn Viết Toán

Nguyễn Viết Toán

Kỹ năng: Ruby on RailsPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Ruby on Rails"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Fullstack Developer ( ReactJs)

28-02-2021
30,000,000 ~ 35,000,000