Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "JQuery"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Vũ

Nguyễn Anh Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "JQuery"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

BACKEND DEVELOPER

2019-11-18
Thương lượng

Java web

DCV

2019-11-29
15,000,000 - 20,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

2019-11-30
10,000,000 - 18,000,000

MasterCoder/Senior Developer

2019-11-30
23,000,000 - 46,000,000