Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "JQuery"

Có 9 Kết quả tìm kiếm.

Kiên Đinh

Kiên Đinh

Đinh Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Đỗ Hồng Minh

Đỗ Hồng Minh

Đỗ Hồng Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đinh Trung Kiên

Đinh Trung Kiên

Đinh Trung Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Anh Vũ

Nguyễn Anh Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "JQuery"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Java web

DCV

2019-09-29
15,000,000 - 25,000,000

Front-end Web Developer

NIW

2019-09-29
8,000,000 - 25,000,000