Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "JQuery"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Kiên Trung

Nguyễn Kiên Trung

trung nguyen

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "JQuery"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên Senior Front-end

NIW

29-06-2020
15,000,000 ~ 25,000,000