Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "JQuery"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Kiên Trung

Nguyễn Kiên Trung

trung nguyen

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm