Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "HTML5"

Có 132 Kết quả tìm kiếm.

Dương Hà Anh

Dương Hà Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Dân

Trần Dân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hồng

Nguyễn Văn Hồng

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Văn Giỏi

Trần Văn Giỏi

Kinh nghiệm: 3 năm

Lê Công Long Vũ

Lê Công Long Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Dương Nguyên

Dương Nguyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "HTML5"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Frontend Developer

30-06-2020
15,000,000 ~ 25,000,000
hot

Front-end ReactJS

30-06-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN NodeJS

30-06-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Ruby on Rails Developer

14-06-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Front-end Dev(Javascript, VueJS, CSS)

31-07-2020
25,000,000 ~ 30,000,000