Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "HTML5"

Có 132 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Thuận

Ngọc Thuận

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Vĩnh Hảo

Lê Vĩnh Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Minh Thụy

Lê Minh Thụy

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "HTML5"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Frontend Developer

30-06-2020
15,000,000 ~ 25,000,000
hot

Front-end ReactJS

30-06-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN NodeJS

30-06-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Ruby on Rails Developer

14-06-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Front-end Dev(Javascript, VueJS, CSS)

31-07-2020
25,000,000 ~ 30,000,000