Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "HTML5"

Có 131 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "HTML5"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên Web

31-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

PHP Junior

30-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

[ Remote ] Front-end Developer

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000
hot

Front-end ReactJS

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000