Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "HTML5"

Có 132 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "HTML5"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên Website

31-07-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Junior NodeJS Developers

31-07-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

JOb test

18-07-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Frontend Developer

30-07-2020
15,000,000 ~ 25,000,000
hot

Front-end ReactJS

30-07-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

Ruby on Rails Developer

30-08-2020
20,000,000 ~ 25,000,000