Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 86 Kết quả tìm kiếm.

Andrez Nguyen

Andrez Nguyen

Ngô Thanh Qúy

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khánh Ngân

Nguyễn Thị Ngọc

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

phan Minh an

Phan minh ân

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 15 Kết quả tìm kiếm.

BACK-END DEVELOPER

15-10-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

WEB DEVELOPER

31-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

PHP Backend Developer

31-10-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior PHP Developer

30-09-2020
30,000,000 ~ 40,000,000

Junior PHP Developer

30-09-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

PHP/Wordpress Developer

30-09-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Backend - Web crawler (Python)

30-09-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

30-09-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

LẬP TRÌNH PHP

30-09-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Software Engineer (PHP)

30-09-2020
25,000,000 ~ 35,000,000

Kỹ sư cầu nối - BrSE

30-09-2020
35,000,000 ~ 40,000,000

Fullstack (PHP) Developer

30-09-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

Lập trình viên PHP

30-09-2020
10,000,000 ~ 15,000,000