Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 86 Kết quả tìm kiếm.

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

phan Minh an

Phan minh ân

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thái Bá Quyền

Thái Bá Quyền

Quỳnh Lê

Kỹ năng: AndroidPHPJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

nguyễn cao tai

nguyễn cao tai

Nguyễn cao tài

Kỹ năng: PHP LaravelPHPHTML5

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Java

31-05-2020
5,000,000 ~ 7,000,000

PHP developer

31-05-2020
5,000,000 ~ 7,000,000

PHP developer (Laravel, MySQL, API)

31-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên PHP

15-06-2020
10,000,000 ~ 15,000,000