Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 80 Kết quả tìm kiếm.

Lê Thị Tét

Xuan Quynh test

Kỹ năng: PHPASP.NETAndroid

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Test1

Ngọc Ngọc Test

Kinh nghiệm: 2 năm

trần thị mai

trần thị mai

Le Thi Xuan + test

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Nhân

Nguyễn Thị Test

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyễn Nhật Lệ

Kỹ năng: PHPTất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyen Nhat Le

Kỹ năng: PHPHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Duy Đăng

Phạm Duy Đăng

Duy Đăng

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Trọng Vũ

Hà Trọng Vũ

Hà Trọng Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Viết Toán

Nguyễn Viết Toán

Nguyễn Viết Toán

Kỹ năng: Ruby on RailsPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 28 Kết quả tìm kiếm.

PHP Developer for Our clients

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Web Technical Leader

2019-11-30
25,000,000 - 30,000,000

Phó giám đốc công ty IT

2019-11-30
40,000,000 - 50,000,000

PHP Developer

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

PHP DEVELOPER

OWS

2019-11-30
10,000,000 - 15,000,000

PHP DEVELOPER

2019-11-30
20,000,000 - 25,000,000

PHP Developer

2019-11-15
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên PHP

2019-11-30
20,000,000 - 30,000,000

Lập trình viên PHP

2019-12-31
12,000,000 - 20,000,000

IT System

2019-11-30
18,000,000 - 25,000,000

Backend Developer

2019-11-30
12,000,000 - 20,000,000

PHP Developer

2019-11-29
20,000,000 - 25,000,000