Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 88 Kết quả tìm kiếm.

danh d

danh d

danh test uv

Kỹ năng: NodeJSPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Andrez Nguyen

Andrez Nguyen

Ngô Thanh Qúy

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khánh Ngân

Nguyễn Thị Ngọc

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

phan Minh an

Phan minh ân

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 24 Kết quả tìm kiếm.

Junior Web Developer

30-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Lập trình viên PHP

09-09-2021
20,000,000 ~ 25,000,000
hot

PHP DEVELOPER

31-07-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Lập trình viên senior PHP

31-08-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

BACKEND DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

FULLSTACK DEVELOPER (ĐN)

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Trưởng phòng Platform

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Senior Backend Developer

07-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Giảng viên Java/PHP/Angular

31-08-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Software Engineer (PHP)

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

PHP Developer

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

FRESHER SHOPIFY DEVELOPER

31-08-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Fresher PHP Developer

31-08-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Technical Leader (NodeJS/PHP)

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

PHP Developer

10-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Web Technical Leader

31-12-2021
40,000,000 ~ 50,000,000