Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 87 Kết quả tìm kiếm.

Andrez Nguyen

Andrez Nguyen

Ngô Thanh Qúy

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khánh Ngân

Nguyễn Thị Ngọc

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

phan Minh an

Phan minh ân

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 28 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên PHP

20-05-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Backend Developer

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Technical Leader (NodeJS/PHP)

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Senior PHP Laravel

30-04-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

PHP Laravel

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

PHP Developer

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Wordpress developer (PHP)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Developer

20-04-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

PHP Junior

30-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Web Technical Leader

31-12-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

PHP Developer

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

WEB/APP Dev (Java/PHP/C#/.NET)

30-04-2021
300,000 ~ 350,000

PHP Developer

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000