Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 88 Kết quả tìm kiếm.

danh d

danh d

danh test uv

Kỹ năng: NodeJSPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Andrez Nguyen

Andrez Nguyen

Ngô Thanh Qúy

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khánh Ngân

Nguyễn Thị Ngọc

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

phan Minh an

Phan minh ân

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 30 Kết quả tìm kiếm.

PHP Engineer

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

PHP Developer

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Senior Fullstack Web Dev

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

JUNIOR FULLSTACK WEB DEVELOPER

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior PHP Developer

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

PHP Enginner

31-12-2021
400,000 ~ 450,000

PHP TECHNICAL LEADER

31-12-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

PHP Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Backend Developer

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Kỹ sư cầu nối BrSE Tiếng Nhật

30-11-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

PHP

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Software Engineer

30-11-2021
300,000 ~ 350,000

FullStack

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Middle/Senior PHP Developer (HN)

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Lập trình viên PHP (Middle)

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000