Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 86 Kết quả tìm kiếm.

Andrez Nguyen

Andrez Nguyen

Ngô Thanh Qúy

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khánh Ngân

Nguyễn Thị Ngọc

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

phan Minh an

Phan minh ân

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: 3 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Leader/Dev Web system

31-01-2021
300,000 ~ 350,000

Full Stack PHP Developer

30-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

PHP MAGENTO DEVELOPER

OWS

31-12-2020
25,000,000 ~ 30,000,000

PHP Backend Developer

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

PHP Developer

31-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

PHP Dev (Fresher)

31-12-2020
7,000,000 ~ 10,000,000

Lập trình viên PHP

31-12-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

PHP Backend Developer

31-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Kỹ sư cầu nối - BrSE

31-12-2020
35,000,000 ~ 40,000,000

Fullstack (PHP) Developer

31-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

PHP Laravel Developers

31-12-2020
10,000,000 ~ 20,000,000