Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 98 Kết quả tìm kiếm.

nguyen cong danh

nguyen cong danh

Danh Nguyễn Công

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đình Tuấn

Nguyễn Đình Tuấn

Nguyễn Thị Yến Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Abbb

Abbb

Abc

Kỹ năng: PHPNodeJS

Kinh nghiệm: 2 năm

hth

hth

Cong Danh

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trương Ngọc Hải

Trương Ngọc Hải

Trương Ngọc Hải

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyen doan thao

nguyen doan thao

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Kỹ năng: PHPASP.NET

Kinh nghiệm: 2 năm

Kiên Đinh

Kiên Đinh

Đinh Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

abc

abc

Xuan Quynh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hoàng Ngọc Thắng

Hoàng Ngọc Thắng

Tieuquetu37

Kỹ năng: PHPASP.NETC++.NET

Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên PHP (Laravel)

NIW

2019-09-30
8,000,000 - 20,000,000

PHP Developer

2019-09-29
15,000,000 - 30,000,000

Backend Developer

2019-09-30
12,000,000 - 20,000,000

PHP Developer

2019-09-29
20,000,000 - 30,000,000