Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 71 Kết quả tìm kiếm.

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Đức Long

Trần Đức Long

Long Trần Đức

Kỹ năng: C#Unity

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Đức Nguyên

Trần Đức Nguyên

Trần Đức Nguyên

Kỹ năng: AndroidC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

C#

30-04-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

JUNIOR C# DEVELOPER (.NET, MVC)

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Game Developers (Unity, C#)

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Lập Trình Viên NodeJS

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên Windows Form (.NET, C#)

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000
hot

.NET Developer (C#, ASP.NET)

01-05-2020
7,000,000 ~ 15,000,000