Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 72 Kết quả tìm kiếm.

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Đức Long

Trần Đức Long

Long Trần Đức

Kỹ năng: C#Unity

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

.NET DEVELOPER

31-08-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

30-07-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Unity Developers

29-07-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Lập Trình Viên C#/.NET (Winform)

30-07-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

.Net Developer

30-07-2020
10,000,000 ~ 15,000,000