Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 65 Kết quả tìm kiếm.

Trần Ngọc Tú

Quynh Quynh

Kỹ năng: C#

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đỗ Quyên

Liễu Nhung test

Kỹ năng: TeamLeadC#

Kinh nghiệm: 4 năm

Ngọc Test1

Ngọc Ngọc Test

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"

Có 17 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên .NET

2019-12-31
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên .NET

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên Windows Form (.NET, C#)

2019-11-20
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên

2019-12-31
- 7,000,000

Unity Developer (Games, C#)

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

[HN] Teamlead .Net

2019-11-30
18,000,000 - 30,000,000

.Net Developer

2019-11-29
12,000,000 - 25,000,000

Lập trình C# ASP.NET MVC

2019-11-30
7,000,000 - 15,000,000

Lập trình C# winform

2019-11-30
7,000,000 - 18,000,000

Lập trình viên .Net

2019-11-29
12,000,000 - 20,000,000

Nhân Viên IT Lập Trình

2019-11-30
10,000,000 - 20,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

2019-11-30
10,000,000 - 18,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

2019-11-30
14,000,000 - 30,000,000

Tuyển dụng C# developer

2019-11-30
10,000,000 - 15,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

2019-11-30
7,000,000 - 15,000,000