Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 71 Kết quả tìm kiếm.

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Đức Long

Trần Đức Long

Long Trần Đức

Kỹ năng: C#Unity

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"

Có 16 Kết quả tìm kiếm.

C# DEVELOPER (SENIOR)

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

C# DEVELOPER

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Software Engineer

30-11-2021
400,000 ~ 450,000

.NET Developer

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Fullstack Developer

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Fullstack .Net

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Middle Fullstack .Net

30-11-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Junior Fullstack .Net

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên C#/.NET

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Middle.NET Developer

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Unity Developer

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

.NET Developer (C#, Asp.NET)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Unity Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

.NET Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Unity Developer

30-11-2021
20,000,000 ~ 30,000,000