Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 62 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Thị Ngọc

Quynh Quynh

Kỹ năng: C#PHP

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"

Có 14 Kết quả tìm kiếm.

lập trình PHP

31-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

Lập trình ASP.NET C# MVC

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

Tuyển dụng Lập trình viên C++

31-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

.Net Developer (Fresher/Senior)

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Mobile App Developer

31-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

Tuyển Ios

31-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Lập Trình Viên NodeJS

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

FRESHER REACT JS

30-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

Lập trình viên Windows Form (.NET, C#)

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

[HN] Teamlead .Net

29-02-2020
18,000,000 - 30,000,000

Lập trình viên .Net

29-02-2020
12,000,000 - 20,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Tuyển dụng C# developer

31-01-2020
20,000,000 - 25,000,000