Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 71 Kết quả tìm kiếm.

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Đức Long

Trần Đức Long

Long Trần Đức

Kỹ năng: C#Unity

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên .NET

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

BrSE/PM (Hanoi)

30-04-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

BrSE

30-04-2021
250,000 ~ 300,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Unity Developers

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000