Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 71 Kết quả tìm kiếm.

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Đức Long

Trần Đức Long

Long Trần Đức

Kỹ năng: C#Unity

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên .NET

31-07-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Senior .NET Developer

31-07-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

Unity Developer

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

.NET Developer (C#, Asp.NET)

31-07-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Fullstack Engineer

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Lập trình viên .NET

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Unity Developer

28-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000