Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Lê Thị Kim Thoa

Lê Thị Kim Thoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Brse onsite Nhật

31-03-2020
40,000,000 - 50,000,000

Brse

31-03-2020
40,000,000 - 50,000,000

Bridge Software Engineer

29-02-2020
35,000,000 - 40,000,000

Japanese IT Comtor / BrSE

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

Bridge Engineer (Japanese, .NET or Java)

29-02-2020
30,000,000 - 40,000,000