Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Thị Kim Thoa

Lê Thị Kim Thoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

BRIDGE SYSTEM ENGINEER

30-11-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

Kỹ sư cầu nối - BrSE

30-11-2020
35,000,000 ~ 40,000,000

Brse onsite Nhật

30-11-2020
40,000,000 ~ 50,000,000