Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Thị Kim Thoa

Lê Thị Kim Thoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

BrSE (Hanoi)

28-02-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

BrSE (Tokyo)

28-02-2021
250,000 ~ 300,000

Brse làm việc tại Nhật Bản

31-01-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Kỹ sư cầu nối - BrSE

31-01-2021
40,000,000 ~ 50,000,000