Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Thị Kim Thoa

Lê Thị Kim Thoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Bridge Engineer"

Có 23 Kết quả tìm kiếm.

PM/BrSE

31-12-2021
60,000,000 ~

Kỹ sư cầu nối - Brse

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Tester (Member/Lead)

31-12-2021
200,000 ~ 250,000

SE Engineer

30-12-2021
250,000 ~ 300,000

Java Engineer

30-12-2021
250,000 ~ 300,000

Java Engineer

30-12-2021
250,000 ~ 300,000

Server - Infra

30-12-2021
250,000 ~ 300,000

API

30-12-2021
250,000 ~ 300,000

Backend Engineer

31-12-2021
250,000 ~ 300,000

Frontend Engineer

30-12-2021
250,000 ~ 300,000

Kỹ sư cầu nối BrSE Tiếng Nhật

30-11-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

BrSE

30-11-2021
300,000 ~ 350,000

BrSE (HCM)

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

BrSE (HN)

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

BrSE (Tokyo)

31-12-2021
300,000 ~ 350,000

Bridge Engineer (Tokyo/Osaka)

31-12-2021
250,000 ~ 300,000

BrSE (Hà Nội)

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000