Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "AngularJS"

Có 20 Kết quả tìm kiếm.

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Dân

Trần Dân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm