Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "AngularJS"

Có 21 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "AngularJS"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Front end Developer (ReactJs)

31-08-2021
20,000,000 ~ 30,000,000