Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "AngularJS"

Có 22 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "AngularJS"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

Angular Developer (Onsite)

31-08-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Java Developer

16-07-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

16-07-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Angular Developer

30-08-2020
20,000,000 ~ 25,000,000
hot

05 Full-Stack Developers (Onsite VNPT)

30-07-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình viên Senior Front-end

NIW

30-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Web Technical Leader

15-07-2020
25,000,000 ~ 35,000,000