Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "AngularJS"

Có 22 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "AngularJS"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên Frontend

NIW

30-04-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Angular

30-04-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Angular Developer onsite Thái Lan

30-04-2020
30,000,000 ~ 35,000,000

Web Technical Leader

01-05-2020
25,000,000 ~ 30,000,000