Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "AngularJS"

Có 21 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "AngularJS"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Full Stack Java Web Developer

30-11-2020
25,000,000 ~ 35,000,000

Lập trình viên .NET

28-10-2020
15,000,000 ~ 20,000,000