Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "AngularJS"

Có 17 Kết quả tìm kiếm.

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Dân

Trần Dân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "AngularJS"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

Web Developer (Nodejs/ Reactjs/ Vuejs)

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên .NET

NIW

2019-11-30
7,000,000 - 10,000,000

Tuyển Developer

2019-11-29
15,000,000 - 20,000,000

Frontend Developer

2019-11-30
10,000,000 - 25,000,000

MasterCoder/Senior Developer

2019-11-30
23,000,000 - 46,000,000