Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 72 Kết quả tìm kiếm.

Hiếu Đỗ

Hiếu Đỗ

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Văn Hồng

Nguyễn Văn Hồng

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Văn Giỏi

Trần Văn Giỏi

Kinh nghiệm: 3 năm

Lê Công Long Vũ

Lê Công Long Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hoài Hậu

Lê Hoài Hậu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Junior Backend Developer

31-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Solutions Architect – Targeted Platform

30-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

30-11-2020
10,000,000 ~ 15,000,000