Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 72 Kết quả tìm kiếm.

Hữu Hải

Hữu Hải

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Kế Lộc

Nguyễn Kế Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Vĩnh Hảo

Lê Vĩnh Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Phú

Nguyễn Phú

Kinh nghiệm: 1 năm

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn

Kinh nghiệm: 4 năm

Ngô Lương Thanh Trà

Ngô Lương Thanh Trà

Kỹ năng: ASP.NETC++.NETC#

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Junior Backend Developer

31-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Solutions Architect – Targeted Platform

30-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

30-11-2020
10,000,000 ~ 15,000,000