Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 72 Kết quả tìm kiếm.

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Luật Nt

Luật Nt

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Thị Cúc

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chu Quang Ngọc

Chu Quang Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Minh Viễn

Phạm Minh Viễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Phan Thanh Tùng

Phan Thanh Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Junior Backend Developer

31-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Solutions Architect – Targeted Platform

30-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

30-11-2020
10,000,000 ~ 15,000,000