Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 72 Kết quả tìm kiếm.

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Profile

Profile

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Junior Backend Developer

31-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Solutions Architect – Targeted Platform

30-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

30-11-2020
10,000,000 ~ 15,000,000