Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 73 Kết quả tìm kiếm.

Đỗ Phú Quân

Đỗ Phú Quân

Đỗ Phú Quân

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

đinh trung kiên

đinh trung kiên

đinh trung kiên

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 28 Kết quả tìm kiếm.

BACK-END DEVELOPER (HCM)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

.NET Developer (API)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

.NET Developer (MVC)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

C# DEVELOPER (SENIOR)

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

C# DEVELOPER

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior .Net Developers

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Software Engineer (.NET/Java)

30-11-2021
300,000 ~ 350,000

Software Engineer

30-11-2021
300,000 ~ 350,000

.NET Developer

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

BACK-END DEVELOPER

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior .NET Dev

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Senior Fullstack .Net

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Junior Fullstack .Net

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên C#/.NET

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

.NET Developer

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Middle.NET Developer

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000