Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 59 Kết quả tìm kiếm.

trần thị mai

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Profile

Profile

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Luật Nt

Luật Nt

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 20 Kết quả tìm kiếm.

.Net Developer (Fresher/Senior)

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Mobile App Developer

31-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

Tuyển Ios

31-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

NHÂN VIÊN IT SUPPORT (IT SYSTEM)

30-01-2020
10,000,000 - 15,000,000

Thực tập Java, Java Web

31-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

Fresher Java, JavaWeb

31-01-2020
10,000,000 - 15,000,000

[TUYỂN GẤP] - LẬP TRÌNH VIÊN ERP

31-01-2020
10,000,000 - 15,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Lập trình viên Thanh toán điện tử

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

Lập trình viên Web/PHP

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Lập trình viên .NET

NIW

30-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

Lập trình viên Windows Form (.NET, C#)

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

[HN] Teamlead .Net

29-02-2020
18,000,000 - 30,000,000

Lập trình viên .Net

29-02-2020
12,000,000 - 20,000,000

Bridge Engineer (Japanese, .NET or Java)

29-02-2020
30,000,000 - 40,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

[Remote] Backend Developer

29-02-2020
1,500 - 2,000