Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 79 Kết quả tìm kiếm.

nguyen cong danh

nguyen cong danh

Danh Nguyễn Công

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Kiên Đinh

Kiên Đinh

Đinh Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Trung Bùi

Kỹ năng: ASP.NET.NETCSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hoàng Ngọc Thắng

Hoàng Ngọc Thắng

Tieuquetu37

Kỹ năng: PHPASP.NETC++.NET

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Nam Định

Trần Nam Định

Trần Nam Định

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Nhân viên lập trình c#

2019-09-30
5,000,000 - 15,000,000

[HN] Teamlead .Net

2019-09-30
18,000,000 - 30,000,000

.Net Developer

2019-09-30
12,000,000 - 25,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

2019-10-30
14,000,000 - 30,000,000

Web Developer - Lập trình viên Web

2019-10-17
7,000,000 - 15,000,000