Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 73 Kết quả tìm kiếm.

Đỗ Phú Quân

Đỗ Phú Quân

Đỗ Phú Quân

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

đinh trung kiên

đinh trung kiên

đinh trung kiên

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên

31-05-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Backend Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

dotNet (Onsite Duy Tân)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior .Net Developer

30-04-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

NET DEVELOPER

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên .NET

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

WEB/APP Dev (Java/PHP/C#/.NET)

30-04-2021
300,000 ~ 350,000

.Net Developer (Onsite)

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000