Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 73 Kết quả tìm kiếm.

Đỗ Phú Quân

Đỗ Phú Quân

Đỗ Phú Quân

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

đinh trung kiên

đinh trung kiên

đinh trung kiên

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyễn phương lâm

nguyễn phương lâm

Nguyễn Lâm

Kỹ năng: .NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 18 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên .NET

31-07-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Middle .NET Developer

31-07-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Senior .NET Developer

31-07-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

VB.Net Developer

31-07-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

.NET Developer (C#, Asp.NET)

31-07-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Giảng viên Java/PHP/Angular

31-08-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Backend Developer (Java/.NET)

24-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

.NET DEVELOPER

31-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Lập trình viên .NET

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN FRONT-END

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000