Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 61 Kết quả tìm kiếm.

Ngọc Test1

Ngọc Ngọc Test

Kinh nghiệm: 2 năm

trần thị mai

trần thị mai

Le Thi Xuan + test

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Profile

Profile

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 22 Kết quả tìm kiếm.

05 Tester (QA QC)

2019-12-06
10,000,000 - 15,000,000

Lập trình viên .NET

2019-12-31
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên .NET

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên .NET

NIW

2019-11-30
7,000,000 - 10,000,000

Lập trình viên Windows Form (.NET, C#)

2019-11-20
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên

2019-12-31
- 7,000,000

[HN] Teamlead .Net

2019-11-30
18,000,000 - 30,000,000

.Net Developer

2019-11-29
12,000,000 - 25,000,000

Lập trình C# winform

2019-11-30
7,000,000 - 18,000,000

Lập trình viên .Net

2019-11-29
12,000,000 - 20,000,000

Bridge Engineer (Japanese, .NET or Java)

2019-11-30
30,000,000 - 40,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

2019-11-30
10,000,000 - 18,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

2019-11-30
14,000,000 - 30,000,000

[Remote] Backend Developer

2019-11-30
1,500 - 2,000

Tuyển dụng C# developer

2019-11-30
10,000,000 - 15,000,000