Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Java"

Có 76 Kết quả tìm kiếm.

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Huỳnh Khánh Duy

Huỳnh Khánh Duy

Kỹ năng: AndroidJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Vi Duyên

Vi Duyên

Vi Duyên

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chí Hùng

Nguyễn Chí Hùng

Hung Nguyen

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thái Bá Quyền

Thái Bá Quyền

Quỳnh Lê

Kỹ năng: AndroidPHPJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Java"

Có 19 Kết quả tìm kiếm.

Developer Leader

29-10-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Java Dev

15-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Solutions Architect – Targeted Platform

30-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

JAVA DEVELOPER

16-10-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Full Stack Java Web Developer

30-11-2020
25,000,000 ~ 35,000,000

Java Core Developer

30-11-2020
25,000,000 ~ 35,000,000

Back-end Engineer (Java/Golang)

30-10-2020
30,000,000 ~ 40,000,000

Senior Java Web Developer

30-11-2020
30,000,000 ~ 35,000,000

TEAM LEADER JAVA

10-10-2020
25,000,000 ~ 35,000,000

Kỹ sư cầu nối - BrSE

30-11-2020
35,000,000 ~ 40,000,000