Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Java"

Có 76 Kết quả tìm kiếm.

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Huỳnh Khánh Duy

Huỳnh Khánh Duy

Kỹ năng: AndroidJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Vi Duyên

Vi Duyên

Vi Duyên

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chí Hùng

Nguyễn Chí Hùng

Hung Nguyen

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Java"

Có 46 Kết quả tìm kiếm.

Back-end Java

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Junior Fullstack

15-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Fullstack

15-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Java Dev (onsite Yết Kiêu)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Senior Java (onsite Kaengnam)

31-08-2021
20,000,000 ~ 25,000,000
hot

Java Developer

31-07-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Trưởng nhóm SAP ABAP

31-07-2021
35,000,000 ~ 40,000,000

Lập trình viên SAP ABAP

31-07-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

Java Developer

30-09-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Senior Java Dev

31-08-2021
35,000,000 ~ 40,000,000

BACKEND DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior lập trình viên Java (Onsite)

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Middle lập trình viên Java (Onsite)

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình viên Java (Onsite)

31-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000