Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Java"

Có 70 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Chí Hùng

Nguyễn Chí Hùng

Hung Nguyen

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thái Bá Quyền

Thái Bá Quyền

Quỳnh Lê

Kỹ năng: AndroidPHPJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Java"

Có 19 Kết quả tìm kiếm.

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

30-04-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Java Developers (Spring, MVC)

29-04-2020
15,000,000 ~ 20,000,000
hot

Bridge Software Engineer

01-05-2020
35,000,000 ~ 40,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Lập trình viên Thanh toán điện tử

01-05-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Java Developer

01-05-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình viên Java

01-05-2020
12,000,000 ~ 18,000,000

Java Developer

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Bridge Engineer (Japanese, .NET or Java)

01-05-2020
30,000,000 ~ 40,000,000

Java core

DCV

01-05-2020
14,000,000 ~ 25,000,000

Java Developer

01-05-2020
14,000,000 ~ 25,000,000