Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Java"

Có 77 Kết quả tìm kiếm.

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Huỳnh Khánh Duy

Huỳnh Khánh Duy

Kỹ năng: AndroidJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Vi Duyên

Vi Duyên

Vi Duyên

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chí Hùng

Nguyễn Chí Hùng

Hung Nguyen

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Java"

Có 20 Kết quả tìm kiếm.

Application Engineer

28-02-2021
60,000,000 ~

Java onsite tạo Lê Văn Lương

31-03-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Java Back-End Developer

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

TECHNICAL LEAD - JAVA

31-01-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

WEB/APP Dev (Java/PHP/C#/.NET)

28-02-2021
300,000 ~ 350,000

Android Developer

28-02-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Junior Java Developer

31-01-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Junior Developer

31-01-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Leader/Dev Web system

31-01-2021
300,000 ~ 350,000

Senior Developer

28-02-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Java Dev (onsite Ngân hàng)

28-02-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Middle/Senior Java Developer

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Java Dev

31-01-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Back-end Engineer (Java/Golang)

31-03-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Senior Java Web Developer

31-01-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

Kỹ sư cầu nối - BrSE

31-01-2021
40,000,000 ~ 50,000,000