Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Java"

Có 77 Kết quả tìm kiếm.

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Huỳnh Khánh Duy

Huỳnh Khánh Duy

Kỹ năng: AndroidJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Vi Duyên

Vi Duyên

Vi Duyên

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chí Hùng

Nguyễn Chí Hùng

Hung Nguyen

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thái Bá Quyền

Thái Bá Quyền

Quỳnh Lê

Kỹ năng: AndroidPHPJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Java"

Có 9 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên Java

08-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Java Developer

16-07-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

16-07-2020
10,000,000 ~ 20,000,000
hot

Senior Java Dev

30-07-2020
30,000,000 ~ 35,000,000

Java Developers

30-07-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

05 Full-Satck Developers (Onsite Bảo Việt)

30-07-2020
20,000,000 ~ 25,000,000
hot

05 Full-Stack Developers (Onsite VNPT)

30-07-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Backend Game Developer (Fresher + Junior)

29-09-2020
15,000,000 ~ 20,000,000