Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Java"

Có 76 Kết quả tìm kiếm.

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Huỳnh Khánh Duy

Huỳnh Khánh Duy

Kỹ năng: AndroidJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Vi Duyên

Vi Duyên

Vi Duyên

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chí Hùng

Nguyễn Chí Hùng

Hung Nguyen

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Java"

Có 39 Kết quả tìm kiếm.

Java Leader

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Java Developer

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Java Dev (onsite Lê Văn Lương)

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Java Dev (onsite Nguyễn Chí Thanh)

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Back-end Dev (onsite Hai Bà Trưng)

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

[VelaCorp HN] Automation Tester

31-05-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Backend Developer (Java/.NET)

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Mid / senior Java Dev

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Senior Backend Developer

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Senior Java (onsite Duy Tân)

30-04-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Senior Android Developer

31-05-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

Java Dev (onsite Duy Tân)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Java Dev (onsite Lê Ngọc Hân)

31-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Java Developer

31-05-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Senior Java Developer

30-04-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Senior Android Developer

31-05-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Senior Java Dev

30-04-2021
25,000,000 ~ 35,000,000