Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP Laravel"

Có 65 Kết quả tìm kiếm.

Kiên Đinh

Kiên Đinh

Đinh Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Profile

Profile

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Anh

Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Cường

Vũ Văn Cường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Nhân

Nguyễn Đức Nhân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nam Doan

Nam Doan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP Laravel"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên PHP (Laravel)

NIW

2019-09-30
8,000,000 - 20,000,000

PHP Developer

2019-09-29
15,000,000 - 30,000,000