Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP Laravel"

Có 58 Kết quả tìm kiếm.

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Lò Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Minh Trọng

Trần Minh Trọng

Trần Minh Trọng

Kỹ năng: PHP Laravel

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

nguyễn cao tai

nguyễn cao tai

Nguyễn cao tài

Kỹ năng: PHP LaravelPHPHTML5

Kinh nghiệm: 1 năm

Profile

Profile

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Anh

Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Cường

Vũ Văn Cường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP Laravel"

Có 14 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên PHP

20-05-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Senior PHP Laravel

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

PHP Laravel

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

PHP Developer

10-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

PHP Developer

30-06-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

PHP Senior

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

PHPJunior

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

PHP Developer

31-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Junior/ Senior PHP Laravel Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

PHP Backend Developer

30-06-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Senior PHP

30-06-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Lập trình viên PHP

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

PHP Laravel onsite Đào Duy Anh

31-05-2021
15,000,000 ~ 20,000,000