Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tất cả skill"

Có 28 Kết quả tìm kiếm.

Ma sro dên

Ma sro dên

Ma seo dên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Đình Tuấn

Nguyễn Đình Tuấn

Nguyễn Thị Yến Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thị Thanh Liên

Lê Thị Thanh Liên

Lê Thị Thanh Liên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thảo Thảo

Thảo Thảo

Ngọc bella

Kỹ năng: Tất cả skilliOS

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

le thi xuan quynh

le thi xuan quynh

Le Thi Xuan Quynh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 1 năm

trầnliên

trầnliên

trầnliên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 1 năm

abc

abc

Xuan Quynh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Tất cả skill"