Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tất cả skill"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

lê minh tuan

lê minh tuan

le minh tuan

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyễn Nhật Lệ

Kỹ năng: PHPTất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngôn Đức Hòa

Ngôn Đức Hòa

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nghia Huynh Hieu

Nghia Huynh Hieu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Đan Thanh

Nguyễn Thị Đan Thanh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đào Minh Nhựt

Đào Minh Nhựt

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Đinh Thụ

Đinh Thụ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Đức Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Anh Tiến

Nguyễn Anh Tiến

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Tất cả skill"