Hướng dẫn HR sử dụng Devwork

1. Cách đăng ký tài khoản:

 Bước 1: Truy cập địa chỉ: devwork.vn

 Bước 2: Click vào mục “Đăng ký HR freelance” → điền đầy đủ các trường thông tin.

 Bước 3: Nhấn nút đăng ký để hoàn thành việc đăng ký.

 Bước 4: HR vào mail để xác nhận tài khoản

2. Đăng nhập:

 Bước 1: Truy cập đường link: devwork.vn

 Bước 2: Click vào “Đăng nhập” mở màn hình đăng nhập.

 Bước 3: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

 Bước 4: Nhấn nút “Đăng nhập”.

3. Thông tin tài khoản:

 Cập nhật thông tin.

 Bước 1: Click mục “Thông tin tài khoản”.

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc.

 Bước 3: Click mục “Thông tin ngân hàng”.

 Bước 4: Điền đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng.

4. Trang chủ:

 Khi đăng nhập thành công, hệ thống hiện thị màn hình trang chủ

 Danh sách Jobs thể hiện các thông tin sau: ưu tiên hiển thị theo thứ tự từ tiền thưởng cao đến thấp.

  - Tên vị trí tuyển dụng (Job title).

  - Địa chỉ làm việc.

  - Số lượng cần tuyển.

  - Mức lương dự kiến.

  - Tiền thưởng (mức tiền HR được hưởng nếu ƯV được tuyển dụng).

5. Quy trình HR giới thiệu ứng viên:

 Bước 1: Chọn jobs phù hợp với CV ứng viên.

 Bước 2: Up CV lên tại jobs đã chọn. ( Chờ Nhà tuyển dụng đặt lịch phỏng vấn tối đa 3 ngày).

 Bước 3: Xác nhận lịch phỏng vấn từ nhà tuyển dụng.

 Bước 4: Xác nhận phỏng vấn thành công với devwork.

 Bước 5: Xác nhận thanh toán.

6. Nộp CV:

 Trước khi nộp CV HR phải xóa contact của ứng viên. Để đảm bảo quyền lợi của HR Vì CV sẽ gửi thẳng về phía nhà tuyển dụng.

 Cách 1:

  Bước 1: Click jobs phù hợp với CV ứng viên.

  Bước 2: Click “GỬI CV”.

  Bước 3: Click mục “Ứng tuyển bằng hồ sơ đinh kèm”.

  Bước 4: Click mục “chọn file” → “ Nộp hồ sơ” (File đã xóa contact ứng viên).

 Cách 2: Dùng trong trường hợp HR có CV ứng viên mà trên Devwork không có jobs phù hợp

  Bước 1: Click mục “Tạo hồ sơ”.

  Bước 2: Điền đầy đủ các trường thông tin → “tiếp theo”.

  Bước 3: Click jobs phù hợp với CV ứng viên.

  Bước 4: Click “ GỬI CV”.

  Bước 5: Click mục “Ứng tuyển online” → “Nộp hồ sơ”.

7. Chọn lịch phỏng vấn của ứng viên

 Bước 1: Click mục “chọn lịch” ( ở đó sẽ hiện lên 3 lịch mà nhà tuyển dụng đề xuất).

 Bước 2: Chọn 1 trong 3 lịch.

 Bước 3: Gửi ( nếu lịch không phù hợp với ứng viên bỏ qua bước 3 → bước 4).

 Bước 4: Click mục “ Thay đổi lịch phỏng vấn” (đề xuất lịch phỏng tại đây).

 Bước 5: Gửi.

8. Thông tin nhà tuyển dụng

 Bước 1: Click mục “Lịch phỏng vấn”.

 Bước 2: Chọn Lịch biểu.

 Bước 3: Chọn vị trí muốn xem thông tin.

Tất cả mọi thông tin sẽ được thông báo trên hệ thống Devwork.vn và gửi trực tiếp về email mà HR đã đăng ký trên hệ thống Devwork.vn