Giới thiệu công ty

Persol Process & Technology Việt Nam (PPTV) is a Japanese IT solution company in HCMC.

Công việc

TOP TỪ KHÓA TUYỂN DỤNG

Liên hệ

Công ty : Persol Process & Technology Việt Nam

Địa chỉ : Ly Chinh Thang, District 3, Ho Chi Minh