Giới thiệu công ty

IDEA là công ty cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho giáo dục như các hệ thống quản lý nhà trường, các hệ thống học tập trực tuyến; các sản phẩm nội dung số như bài giảng điện tử, video quảng cáo,...

Công việc

【1719】 iOS Engineer - Lập Trình Viên iOS

2019-10-30
9,500,000 ~ 30,000,000

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

Liên hệ

Công ty : Videa Edtech

Địa chỉ :