Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova (gọi tắt là NOVAEDU) là Tổ chức Giáo dục hàng đầu Việt Nam trong việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng cho học sinh, sinh viên, người đi làm và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Việc làm

Những nhận xét về Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova :

TOP TỪ KHÓA TUYỂN DỤNG

Liên hệ

Công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova

Địa chỉ :