Giới thiệu công ty

Công ty hàng đầu về gia công phần mềm cho khách hàng Châu Âu

Công việc

Liên hệ

Công ty : IFI Solution - An NTT Data Company

Email : IFI@gmail.com

Số điện thoại : 024 629 003 88

Địa chỉ : Ha Noi , Thanh Xuan, Nguy Nhu Kon Tum