Giới thiệu công ty

Giaohangtietkiem.vn đã xây dựng và đang triển khai loại hình dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ

Công việc

Liên hệ

Công ty : System Admin (Linux/MySQL) - Upto $1500

Email : ngant@ghtk.vn

Số điện thoại : 024 629 003 88

Địa chỉ : Ha Noi , Nam Tu Liem, K2, Cầu Diễn