Tự học ASP.NET Core MVC (^2.x) Từ cơ bản tới nâng cao

ASP.NET Core là một công nghệ khá là mới. Một framework mã nguồn mở, hiệu suất cao và đa nền tảng dùng để xây dựng các ứng dụng hiện đại có kết nối với Internet và dựa trên mô hình đám mây. ASP.NET Core được phát triển bởi tập đoàn Microsoft và cộng đồng lập trình viên. ASP.NET Core cũng là một framework kiểu module có khả năng thực thi trên framework .NET, Windows và .NET Core đa nền tảng.

Và không thể không nói đến .NET Core MVC , vẫn sử dụng mô hình MVC như MVC5 nhưng có thể chạy cross plat form và hỗ trợ sẵn nhiều tính năng hay ho như là Dependency Injection.

Hi vọng qua loạt video tự học .NET Core MVC này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn và có thể làm việc được với NET Core MVCBình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN