Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Nghệ An

Level: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 7,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Vinh

Thời gian học: 06/2014 ~ 06/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Viết API cho blog công ty

Tên công ty: Công ty Cổ phần Amela

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: 1đ

Framework sử dụng: Laravel

Hệ quản trị: MySql

Thời gian làm: 06/2019 ~ 07/2019

Link demo: Không tồn tại

Ngôn ngữ lập trình: PHP Laravel

Mô tả công việc:

Phân tích csdl, triển khai và viết API cho blog công ty.

Tên dự án: Quản lý kho hàng

Tên công ty: Công ty Cổ phần Amela

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: 3đ

Framework sử dụng: Laravel

Hệ quản trị: MySql

Thời gian làm: 07/2019 ~ 09/2019

Link demo: Không có

Ngôn ngữ lập trình: PHP Laravel

Mô tả công việc:

Phân tích CSDL và triển khai code dự án

Tên dự án: Crawl data từ website nhật bản.

Tên công ty: Quản lý kho hàng

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: 3đ

Framework sử dụng: Laravel

Hệ quản trị: MySql

Thời gian làm: 09/2019 ~ 11/2019

Link demo: Không có

Ngôn ngữ lập trình: PHP Laravel

Mô tả công việc:

Thiết kế csdl và triển khai code dự án.

Tên dự án: Spotech

Tên công ty: Công ty Cổ phần Amela

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: 4đ

Framework sử dụng: Laravel

Hệ quản trị: MySql

Thời gian làm: 11/2019 ~ 02/2020

Link demo: Không có

Ngôn ngữ lập trình: PHP Laravel

Mô tả công việc:

Tích hợp cổng thanh toán Stripe vào dự án và fix lỗi theo task trong dự án.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được hoàn thiện bản thân, nâng cao kĩ năng và tuy duy trong xử lý công việc, hoàn thành công việc một cách nhanh và hoàn chỉnh nhất.

Kỹ năng bản thân

Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập, sẵn sàng học hỏi thêm nhiều công nghệ mới để phục vụ cho công việc. Tiếng anh đọc hiểu.

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)