Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: Interner

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại Học Công Nghiệp

Thời gian học: 08/2018 ~ 04/2022

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

Học trường: Đại Học Công Nghiệp

Thời gian học: 08/2018 ~ 04/2022

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Nâng cao hiểu biết, hoàn thiện phát triển bát thân và có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)