Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Đà Nẵng

Level: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Nha Trang

Thời gian học: 09/2015 ~ 09/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Ascent 360, Gates

Tên công ty: 9thWonder

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: 1đ

Framework sử dụng: Vuejs, Hapijs

Hệ quản trị: Sql server, MongoDb, mySql

Thời gian làm: 07/2019 ~ 10/2019

Link demo: https://go.gates.com/WDVIP.html

Ngôn ngữ lập trình: HTML5 CSS3 Javascript

Mô tả công việc:

Xây dựng giao diện theo dự án, sử dụng html, css, js.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được việc làm để có thể trau dồi thêm kiến thức.

Kỹ năng bản thân

Có khả năng làm việc nhóm và tự lập tốt

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)