Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Fresher

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 1,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh T3h

Thời gian học: 07/2018 ~ 06/2020

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Lập trình viên

Học trường: Đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh T3h

Thời gian học: 07/2018 ~ 06/2020

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Lập trình viên

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Muốn được đi thực tập để có thêm kinh nghiệm

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)