DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian học: 11/-0001 ~

Xếp loại:

Chuyên ngành:

Học trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian học: 11/-0001 ~

Xếp loại:

Chuyên ngành:

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: TOP

Tên công ty: Hachinet

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ:

Thời gian làm: 06/2019 ~ 08/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: PHP ASP.NET iOS

Mô tả công việc:

Mục tiêu nghề nghiệp

Công việc với mức lương cao

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)