DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội Tất cả địa điểm

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 8,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại Học Vinh

Thời gian học: 11/-0001 ~

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: TOP

Tên công ty: FPT

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ: Nam

Thời gian làm: 04/2019 ~ 08/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Tất cả skill

Mô tả công việc:

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được công việc tốt

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)