DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 7,200,000

Học vấn và bằng cấp

(Đang cập nhật)

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Rèn luyện kỹ năng chuyên môn để trở thành 1 .NET developer.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)