DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 32,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION

Thời gian học: 09/2011 ~ 06/2015

Xếp loại:

Chuyên ngành: Telecommunication

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Member in Hub project, Contributor in a wallet project, Product lead of BI project, Product lead of data warehouse project, Contributor in pos android project

Tên công ty: IPOS COMPANY

Vị trí trong dự án: Senior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ:

Thời gian làm: 07/2018 ~ 07/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Python PHP Laravel

Mô tả công việc:

Product engineer Main responsibilities: 1. Member in Hub project: build back-end api services + web view - Technologies: Centos, PHP Laravel, Mssql... - Product link: partner.foodbook.vn 2. Contributor in a wallet project: design model and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Python Sanic, Couchdb... 3. Product lead of BI project: design model and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Postgresql, Hadoop, Dask, Pandas, Plotly, Python Sanic... - Product link: bi.ipos.com.vn 4. Product lead of data warehouse project: design and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Postgresql, Hadoop, Dask, Pandas, Plotly, Python Sanic, Citus Data... - Product link: dw.ipos.vn 5. Contributor in pos android project: design model and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Python Sanic, Postgresql, Citus Data...

Tên dự án: Responsible for product quality. Build testing tools and set-up test environment for checking product functions.Build tools to monitor, auto detect errors and control all testing machine in factory on web

Tên công ty: FOXCONN TECHNOLOGY GROUP

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ:

Thời gian làm: 11/2015 ~ 07/2018

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: C++ Java PHP Oracle

Mô tả công việc:

Product engineer Main responsibilities: 1. Member in Hub project: build back-end api services + web view - Technologies: Centos, PHP Laravel, Mssql... - Product link: partner.foodbook.vn 2. Contributor in a wallet project: design model and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Python Sanic, Couchdb... 3. Product lead of BI project: design model and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Postgresql, Hadoop, Dask, Pandas, Plotly, Python Sanic... - Product link: bi.ipos.com.vn 4. Product lead of data warehouse project: design and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Postgresql, Hadoop, Dask, Pandas, Plotly, Python Sanic, Citus Data... - Product link: dw.ipos.vn 5. Contributor in pos android project: design model and build back-end api services - Technologies: Ubuntu, Python Sanic, Postgresql, Citus Data...

Mục tiêu nghề nghiệp

Hướng tới trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Hot line: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)