DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chức vụ: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 2,147,483,647

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học khoa học tự nhiên

Thời gian học: 11/2018 ~ 06/2019

Xếp loại: TB-Khá

Chuyên ngành: công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

mong muốn có việc

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Hot line: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)