DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 20,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: ĐH Kinh Kong

Thời gian học: 08/2015 ~ 05/2019

Xếp loại: tốt

Chuyên ngành: IT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Devwork

Tên công ty: Hachinet

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: 5đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ: SQL

Thời gian làm: 06/2018 ~ 06/2019

Link demo: https://devwork.vn

Ngôn ngữ lập trình: PHP

Mô tả công việc:

abc xya áid sad ád test

Mục tiêu nghề nghiệp

Tìm kiếm chỗ làm việc lâu dài

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)