DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 2,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thời gian học: 09/2015 ~ 06/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát sử dụng Module sim 900A dùng vi điều khiển STM8S005K6

Tên công ty: SMD Linh kiện điện tử

Vị trí trong dự án: Tất cả vị trí

Project size: 1đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ: CNKT Điện tử

Thời gian làm: 04/2019 ~ 05/2019

Link demo: https://drive.google.com/drive/folders/1JsHwtodyPS3mT0KoBiJQuddspvt42xCz

Ngôn ngữ lập trình: Embedded Python

Mô tả công việc:

Bước 1: Tạo dựng sơ đồ khối của hệ thống. Bước 2: Thiết kế mạch nguyên lý và layout PCB bảng mạch. Bước 3: Lập trình điều khiển mạch bằng vi điều khiển STM8S005K6

Mục tiêu nghề nghiệp

• Trở thành Kỹ sư Lập trình nhúng. • Được làm việc ở môi trường hiện đại và chuyên nghiệp. • Được mở rộng, nâng cao kiến thức chuyên môn. • Mong muốn sáng tạo trong công việc. • Tiếp cận kho tàng tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)