DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Freelancer

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

Học trường: ĐHKHTN tp HCM cơ sở 3 tại Hà Nội

Thời gian học: 07/2018 ~ 04/2021

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Lập trình viên

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Đồ án cuối kỳ

Tên công ty: không

Vị trí trong dự án: Tất cả vị trí

Project size: đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ: MySQL

Thời gian làm: 02/2019 ~ 03/2019

Link demo: https://github.com/hatrongvu13/php-web/tree/master/php

Ngôn ngữ lập trình: PHP HTML5 Javascript CSS3 JQuery

Mô tả công việc:

Được chia nhóm và tính điểm theo phần mình làm được. (Phần của bản thân: đổ dữ liệu ra web sửa lỗi giao diện, sử lý giỏ hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu)

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm ổn định lâu dài ! Được đào tạo thêm về các kỹ năng lập trình và kỹ năng mềm

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)