DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Interner

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 3,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thời gian học: 09/2014 ~ 06/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Tạo trang mạng xã hội

Tên công ty: Relipa Software

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: 1đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ: MySQL

Thời gian làm: 10/2018 ~ 12/2018

Link demo: https://staging-socify.herokuapp.com/newsfeeds?locale=en

Ngôn ngữ lập trình: Ruby on Rails

Mô tả công việc:

Thực tập được làm quen với quy trình làm việc với git , học và áp dụng Ruby on rails vào dự án

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài, mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt, mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)