DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Kinh tế Quốc dân

Thời gian học: 10/2012 ~ 10/2016

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Tốt nghiệp và có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin, có khả năng về lập trình, thiết kế website và các kỹ năng về thiết kế phần mềm ứng dụng, quản lý dự án. Trong thời gian tới, phát triển các kỹ năng chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ (business analysis) là mục tiêu hàng đầu.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)