DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 6,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Bách Khoa Hà Nội (4 năm- đã nghỉ)

Thời gian học: 04/2019 ~ 04/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: CNTT-TT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: (Mình làm trái ngành CNTT)

Tên công ty: TNHH An Minh

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng: MaterializeCSS, Bootstrap

Môi trường máy chủ: MySQL

Thời gian làm: 04/2019 ~ 04/2019

Link demo: thelostboy.github.io

Ngôn ngữ lập trình: HTML5 CSS3 Javascript JQuery

Mô tả công việc:

Một Portfolio nhỏ mình làm để giới thiệu đơn giản về bản thân. Hoàn thành ở mức cơ bản. Sẽ cải thiện.

Mục tiêu nghề nghiệp

Từng học 4 nằm ĐHBKHN nhưng dang dở và làm trái ngành nên tôi muốn thay đổi công việc và môi trường, tiếp tục với mơ ước cũ. Muốn và sẵn sàng tìm tòi, học tập thêm nhiều công nghệ mới, kỹ năng mới về lập trình Web, ban đầu là Front-end và hướng tới full-stack.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)