DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thời gian học: 08/2013 ~ 06/2017

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Điện tử Viễn Thông

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được một công việc phù hợp, được giao lưu học hỏi các kĩ năng và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)