DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Học viện Ngân Hàng

Thời gian học: 08/2014 ~ 08/2018

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Web Thương mại điện tử

Tên công ty: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CNTT QUỐC TẾ BACHKHOA-APTECH

Vị trí trong dự án:

Project size: đ

Framework sử dụng: Spring Mvc

Môi trường máy chủ: Sql server

Thời gian làm: 01/2019 ~ 03/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: (Đang cập nhật)

Mô tả công việc:

Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, web có đủ các chức năng cơ bản của một trang web bán hàng, có trang quản trị, trang chủ, giỏ hàng.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm một chỗ làm việc lâu dài, một công việc phù hợp với bản thân

Kỹ năng bản thân

Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề

(Đang cập nhật)