DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 1

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Học viện kĩ thuật mật mã

Thời gian học: 09/2017 ~ 09/2022

Xếp loại: Chưa xếp

Chuyên ngành: An toàn thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Chưa có

Tên công ty: Chưa có

Vị trí trong dự án:

Project size: đ

Framework sử dụng: Chưa biết

Môi trường máy chủ: Chưa có

Thời gian làm: 02/2019 ~ 02/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: (Đang cập nhật)

Mô tả công việc:

Chưa cóChưa cóChưa cóChưa cóChưa có

Mục tiêu nghề nghiệp

Tìm một chỗ để học tập và chứng tỏ bản thân. Trường đại học đang dạy toàn mấy thứ em không thích học. ( Các môn đại cương )

Kỹ năng bản thân

Kĩ năng lập trình tốt C Kĩ năng lập trình Java cơ bản

(Đang cập nhật)