DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Tất cả địa điểm

Chức vụ: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Thủ Dầu Một

Thời gian học: 01/1970 ~

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án:

Tên công ty: VNPT Bình Dương

Vị trí trong dự án:

Project size: đ

Framework sử dụng: Spring, Jsf

Môi trường máy chủ:

Thời gian làm: 06/2018 ~ 06/2018

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: (Đang cập nhật)

Mô tả công việc:

Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài - Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt - Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt - Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt Mô tả thêm: Muốn phát triển để hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai

Kỹ năng bản thân

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. - Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc. - Có tinh thần trách nhiệm cao. - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

(Đang cập nhật)